Нагорнюк , О. А. (2020) « Методика автоматичного визначення параметрів радіосигналів із псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (80), с. 31-38. doi: 10.20535/RADAP.2020.80.31-38.