Tkachuk, R. A. і Yanenko, O. P. (2020) «Автоматизована система для вимірювання та контролю параметрів офтальмологічних імплантатів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (81), с. 65-71. doi: 10.20535/RADAP.2020.81.65-71.