Бугайов, М. В. (2020) «Ітеративний метод виявлення радіосигналів на основі вирішуючих статистик», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (81), с. 11-20. doi: 10.20535/RADAP.2020.81.11-20.