Кичак , В. М., Слободян , І. В. і Вовк , В. Л. (2020) «Радіаційностійкий запам’ятовуючий пристрій на базі халькогенідного склоподібного напівпровідника», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (80), с. 79-84. doi: 10.20535/RADAP.2020.80.79-84.