Nikolaenko , Y. E. ., Baranyuk О. V. ., Rachynskyi , A. Y. ., Pekur , D. V. . і Myniailo , M. A. (2020) «Підвищення ефективності охолодження електронних теплонавантажених модулів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (81), с. 47-55. doi: 10.20535/RADAP.2020.81.47-55.