Бичковський, В. і Ханчопуло, О. (1) «Оцінка ефективності логістичних комунікаційних систем», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(45), с. 66-70. doi: 10.20535/RADAP.2011.45.66-70.