Bazilo , C. V., Bondarenko, M. O., Usyk , L. M., Andriienko , O. I. and Antonyuk, V. S. (2022) “Mathematical Modelling of Cylindrical Piezoelectric Transducers for Electroacoustic Devices”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (88), pp. 24-34. doi: 10.20535/RADAP.2022.88.24-34.