Bychkovsky, V. A. і Reutskaya, Y. Y. (1) «Статистичні характеристики співвідношень завад та сигналів дистанційно розміщених об’єктів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(39), с. 32-35. doi: 10.20535/RADAP.2009.39.32-35.