Mrachkovskiy, O. D., Chasnyk, A. A. і Reutskaya, Y. Y. (1) «Кореляційні властивості послідовностей Голда», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(46), с. 65-71. doi: 10.20535/RADAP.2011.46.65-71.