Бичковський, В. і Циганенко, С. (1) «Оцінка ефективності інформа­ційно–керуючих систем», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(50), с. 60-65. doi: 10.20535/RADAP.2012.50.60-65.