Ільясова, Ю. і Шарпан, О. (2007) «Аналіз лінійних систем в області перетворень при не мінімальних різницевих рівняннях», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(35), с. 23-29. doi: 10.20535/RADAP.2007.35.23-29.