Кухарчук, І. (1) «Порівняльний аналіз вібровипромінювачів для захисту аудіоінформації», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(35), с. 115-117. doi: 10.20535/RADAP.2007.35.115-117.