Бичковський, В. (2012) «Редукція моделі системотехнічного комплексу до рівня багатоелементної фізичної системи», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(44), с. 54-57. doi: 10.20535/RADAP.2011.44.54-57.