Мартинюк, В. В. і Федула, М. В. (1) «Виявлення слабких періодичних сигналів із застосуванням модифікованої системи Дуффінга-Холмса дробового порядку», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(53), с. 13-22. doi: 10.20535/RADAP.2013.53.13-22.