[1]
Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Р., “Володимир Іванович Правда (до 80 річчя з дня народження)”, RADAP, no. 62, p. 108, Sep. 2015.