[1]
О. Мрачковський, Ю. Реутська, і В. Соловйов, «Аналіз спектральних та кореляційних характеристик зондуючого сигналу із трикутною внутрішньоімпульсною частотною модуляцією», Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv., вип. 48, с. 56-60, 1.