[1]
Г. І. Барило, Р. Л. Голяка, І. Н. Прудиус, і С. Є. Фабіровський, «Методика пiдвищення точностi вимiрювальних перетворювачiв iмпедансу з врахуванням негармонiчностi сигналiв», Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv., вип. 70, с. 30-36, Вер 2017.