[1]
O. Kharchenko, Використання апарату передаточних функцій Вольтерра у вирішенні задачі стохастичної фільтрації з вхідним сигналом у вигляді білого Гауссового шуму, RADAP, no 74, pp 11-16, Вер 2018.