[1]
O. I. Kharchenko, «Використання апарату передаточних функцій Вольтерра у вирішенні задачі стохастичної фільтрації з вхідним сигналом у вигляді білого Гауссового шуму», Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv., вип. 74, с. 11-16, Вер 2018.