[1]
V. Rusyn, L. Pribylova, і D. Dimitriu, Управління модифікованою хаотичною схемою Чуа пороговим методом, RADAP, no 75, pp 61-65, Груд 2018.