[1]
A. P. Samila, O. V. Hres, V. B. Rusyn, H. M. Rozorinov, і O. H. Arkhiiereieva, «Імітаційне моделювання цифрового квадратурного приймача сигналів ядерного квадрупольного резонансу», Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv., вип. 76, с. 37-43, Бер 2019.