[1]
С. О. Козерук і О. В. Коржик, «Кореляційний пеленгатор малих літальних апаратів», Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv., вип. 79, с. 41-47, Груд 2019.