[1]
О. М. Рома, Є. В. Пелешок, В. Д. Голь, і С. В. Василенко, «Аналіз завадозахищеності когерентної демодуляції синхронних взаємно неортогональних цифрових сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією», Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv., вип. 79, с. 48-54, Груд 2019.