[1]
В. П. Бочарніков і С. В. Свєшніков, «Дослідження методу частотно-часового аналізу сигналів на основі функцій поведінки і арифметичних рядів», Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv., вип. 79, с. 5-15, Груд 2019.