[1]
Є. М. Савченко, Д. Г. Дроздов, В. Г. Родін, А. І. Грушин, П. О. Дюканов, і М. М. Прокопенко, «Конструкції і характеристики диференціальних пар CJFet транзисторів для проектування CBiCJFet диференціальних і мультидиференціальних операційних підсилювачів», Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv., вип. 79, с. 71-77, Груд 2019.