[1]
Л. В. Хвостівська, Г. М. Осухівська, М. О. Хвостівський, Г. М. Шадріна, і І. Ю. Дедів, «Розвиток методів та алгоритмів обчислення періоду стохастичних біомедичних сигналів для медичних комп’ютерно-діагностичних систем», Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv., вип. 79, с. 78-84, Груд 2019.