[1]
О. А. Ільяшов, С. С. Трегубенко, О. В. Передрій, О. І. Волощенко, і Д. А. Бухал, «Алгоритм визначення моделі інформаційної бази сигнатур для обробки інформації об’єктів радіомоніторингу», Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv., вип. 80, с. 57-62, Бер 2020.