[1]
Р. Л. Голяка, Т. А. Марусенкова, І. Н. Прудиус, і С. Є. Фабіровський, «Програмована система сигнального тракту пристроїв магнiтного трекiнгу для задач локальної навiгацiї», Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv., вип. 80, с. 48-56, Бер 2020.