[1]
О. А. Нагорнюк, « Методика автоматичного визначення параметрів радіосигналів із псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти», Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv., вип. 80, с. 31-38, Бер 2020.