[1]
В. М. Кичак, І. В. Слободян, і В. Л. Вовк, «Радіаційностійкий запам’ятовуючий пристрій на базі халькогенідного склоподібного напівпровідника», Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv., вип. 80, с. 79-84, Бер 2020.