[1]
О. Ф. Дозорська, Є. Б. . Яворська, В. Г. Дозорський, Л. Є. . Дедів, і І. Ю. Дедів, «Метод виявлення ознак основного тону в структурі електроміографічних сигналів для задачі компенсації порушеної комунікативної функції людини», Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv., вип. 81, с. 56-64, Чер 2020.