[1]
В. Бичковський і О. Ханчопуло, «Оцінка ефективності логістичних комунікаційних систем», Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv., вип. 45, с. 66-70, 1.