[1]
В. Бичковський і Ю. Реутська, «Статистичні характеристики співвідношень завад та сигналів дистанційно розміщених об’єктів», Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv., вип. 39, с. 32-35, 1.