[1]
Ю. Ільясова і О. Шарпан, «Аналіз лінійних систем в області перетворень при не мінімальних різницевих рівняннях», Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv., вип. 35, с. 23-29, Лют 2007.