[1]
В. Бичковський, «Редукція моделі системотехнічного комплексу до рівня багатоелементної фізичної системи», Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv., вип. 44, с. 54-57, Жов 2012.