Bychkovsky, V. A., і S. P. Tsyganenko. «Логічний аналіз процесу телекерування». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 47, 1, с. 71-76, doi:10.20535/RADAP.2011.47.71-76.