Барило, Г. І., Р. Л. Голяка, І. Н. Прудиус, і С. Є. Фабіровський. «Методика пiдвищення точностi вимiрювальних перетворювачiв iмпедансу з врахуванням негармонiчностi сигналiв». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 70, Вересень 2017, с. 30-36, doi:10.20535/RADAP.2017.70.30-36.