Semibalamut, K., S. Khamula, S. Zhuk, і S. Litvintsev. Визначення діаграми направленості лінійної решітки з багатоступеневим адаптивним компенсатором завад. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no 74, Sept. 2018, pp 17-24, doi:10.20535/RADAP.2018.74.17-24.