Semibalamut, K. M., S. V. Khamula, S. Y. Zhuk, і S. M. Litvintsev. «Визначення діаграми направленості лінійної решітки з багатоступеневим адаптивним компенсатором завад». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 74, Вересень 2018, с. 17-24, doi:10.20535/RADAP.2018.74.17-24.