Popov, D. Адаптивне виявлення групових багаточастотних сигналів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no 74, Sept. 2018, pp 44-50, doi:10.20535/RADAP.2018.74.44-50.