Popov, D. I. «Адаптивне виявлення групових багаточастотних сигналів». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 74, Вересень 2018, с. 44-50, doi:10.20535/RADAP.2018.74.44-50.