Kharchenko, O. Використання апарату передаточних функцій Вольтерра у вирішенні задачі стохастичної фільтрації з вхідним сигналом у вигляді білого Гауссового шуму. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no 74, Sept. 2018, pp 11-16, doi:10.20535/RADAP.2018.74.11-16.