Rusyn, V., L. Pribylova, і D. Dimitriu. Управління модифікованою хаотичною схемою Чуа пороговим методом. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no 75, Dec. 2018, pp 61-65, //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1511.