Bouraou, N., S. Ignatovich, і O. Pazdrii. Використання фрактального аналізу частотно-часових спектрів віброакустичних сигналів для діагностики газотурбінних двигунів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no 74, Sept. 2018, pp 73-83, doi:10.20535/RADAP.2018.74.73-83.