Samila, A. P., O. V. Hres, V. B. Rusyn, H. M. Rozorinov, і O. H. Arkhiiereieva. «Імітаційне моделювання цифрового квадратурного приймача сигналів ядерного квадрупольного резонансу». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 76, Березень 2019, с. 37-43, http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1528.