Samila, A., O. Hres, V. Rusyn, H. Rozorinov, і O. Arkhiiereieva. Імітаційне моделювання цифрового квадратурного приймача сигналів ядерного квадрупольного резонансу. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no 76, Mar. 2019, pp 37-43, //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1528.