Pavlyuchenko, A. V., і P. P. Loshitskyi. «Дистанційна температурна радіометрична ідентифікація рідин». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 76, Березень 2019, с. 44-57, http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1530.