Kozeruk, S., і O. Korzhyk. Виявлення малих лiтальних апаратiв за акустичним випромiнюванням. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no 76, Mar. 2019, pp 15-20, //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1537.