Kozeruk, S. O., і O. V. Korzhyk. «Виявлення малих лiтальних апаратiв за акустичним випромiнюванням». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 76, Березень 2019, с. 15-20, http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1537.