Polikarovskykh, O., L. Kovtun, L. Karpova, I. Hula, і V. Melnychuk. Використання системи залишкових класiв як математичної основи для програмно-визначених радіосистем. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no 76, Mar. 2019, pp 21-28, //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1538.