Polikarovskykh, O. I., L. O. Kovtun, L. V. Karpova, I. V. Hula, і V. M. Melnychuk. «Використання системи залишкових класiв як математичної основи для програмно-визначених радіосистем». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 76, Березень 2019, с. 21-28, http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1538.