Rusyn, V. B., I. Pavlyukevich, L. Pribylova, і H. C. Skiadas. «Розроблення, моделювання та дослідження нового неавтономного хаотичного генератора». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 77, Червень 2019, с. 13-16, doi:10.20535/RADAP.2019.77.13-16.