Abdulov, R. N., і H. H. Asadov. «Питання підвищення завадостійкості GPS/INS навігаційних систем авіазасобів». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 77, Лютий 2019, с. 42-46, doi:10.20535/RADAP.2019.77.42-46.