Barylo, G., O. Boyko, R. Holyaka, T. Marusenkova, I. Prudyus, і S. Fabirovskyy. Сигнальний перетворювач функцiонально Iнтегрованих термомагнiтних сенсорiв. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no 76, Mar. 2019, pp 63-71, //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1548.