Barylo, G. I., O. V. Boyko, R. L. Holyaka, T. A. Marusenkova, I. N. Prudyus, і S. E. Fabirovskyy. «Сигнальний перетворювач функцiонально iнтегрованих термомагнiтних сенсорiв». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 76, Березень 2019, с. 63-71, http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1548.