Progonov, D. «Аналiз змiн хi-квадрат вiдстанi мiж розподiлами яскравостi пiкселiв при фiльтрацiї стеганограм, сформованих згiдно методу UNIWAR»D. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, no 76, Mar. 2019, pp 72-76, //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1553.