Progonov, D. O. «Аналiз змiн хi-квадрат вiдстанi мiж розподiлами яскравостi пiкселiв при фiльтрацiї стеганограм, сформованих згiдно методу UNIWARD». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 76, Березень 2019, с. 72-76, http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1553.