Trubin, A. A. «Вивчення інтегрованих антен-фільтрів на діелектричних резонаторах». Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, вип. 77, Червень 2019, с. 36-41, doi:10.20535/RADAP.2019.77.36-41.